• Malerei auf Leinwand: Serie Kosmos
  Serie Kosmos | 100 x 80 cm
 • Malerei auf Leinwand: Serie Kosmos
  Serie Kosmos | 100 x 80 cm
 • Malerei auf Leinwand: Serie Kosmos
  Serie Kosmos | 100 x 80 cm
 • Malerei auf Leinwand: Serie Kosmos
  Serie Kosmos | 100 x 80 cm
 • Malerei auf Leinwand: Serie Eruption
  Serie Eruption | 30 x 90 cm
 • Malerei auf Leinwand: Serie Eruption
  Serie Eruption | 30 x 90 cm
 • Malerei auf Leinwand: Serie Eruption
  Serie Eruption | 40 x 90 cm
 • Malerei auf Leinwand: Serie Eruption
  Serie Eruption | 80 x 80 cm
 • Malerei auf Leinwand: Serie Eruption
  Serie Eruption | Diptychon 150 x 80 cm
 • Malerei auf Leinwand
  Ohne Titel | 80 x 40 cm
 • Malerei auf Leinwand
  Ohne Titel | 80 x 40 cm
 • Malerei auf Leinwand
  Ohne Titel | 100 x 50 cm
 • Malerei auf Leinwand
  Ohne Titel | 50 x 120 cm
 • Malerei auf Leinwand
  Ohne Titel | 50 x 120 cm
 • Malerei auf Leinwand
  Ohne Titel | 50 x 120 cm
 • Malerei auf Leinwand
  Ohne Titel | 50 x 120 cm
 • Malerei auf Leinwand
  Ohne Titel | 50 x 120 cm
 • Malerei auf Leinwand
  Ohne Titel | 100 x 100 cm
 • Malerei auf Leinwand
  Ohne Titel | 100 x 100 cm
 • Intonaco auf Leinwand
  Ohne Titel | 50 x 150 cm
 • Strukturmasse auf Leinwand
  Ohne Titel | 20 x 20 cm
 • Strukturmasse auf Leinwand
  Ohne Titel | 20 x 20 cm
 • Intonaco auf Leinwand
  Ohne Titel | 120 x 80 cm
 • Intonaco auf Leinwand
  Ohne Titel | 120 x 80 cm
 • Strukturmasse auf Leinwand
  Strukturmasse auf Leinwand | 80 x 120 cm
 • Strukturmasse auf Leinwand
  Strukturmasse auf Leinwand | 120 x 80 cm
 • Strukturmasse auf Leinwand
  Strukturmasse auf Leinwand | 40 x 120 cm
 • Strukturmasse auf Leinwand
  Strukturmasse auf Leinwand | 50 x 150 cm
 • Strukturmasse auf Leinwand
  Strukturmasse auf Leinwand | 60 x 170 cm